Background Image

IBO Zorgevent 2016
Met dit jaar als thema: ‘Samenhang in Zorg’

Organisaties binnen de gezondheidszorg staan voor de enorme uitdaging efficiënter te werken, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet blijven. Tegelijkertijd zijn de behoeften van patiënten steeds complexer en nemen de technologische mogelijkheden toe. Dit dwingt u om telkens goed naar uw strategie te kijken en vraagt van professionals in de zorg om boven hun eigen specialisme en organisatie uit te kunnen stijgen.

Voor de toekomst zullen we veel meer samenhang in de zorg moeten leveren. Niet alleen samenhang door integrale zorg en het leveren van zorg in ketens, maar ook samenhang door in te zetten op nieuwe leveringsmodellen. Dat vraagt om samenwerking met bekende partijen in de zorg, maar vraagt nog veel meer om samenwerking met nieuwe partijen van buiten de zorg, die ons leveringsmodel fundamenteel gaan veranderen.

Het Zorgevent 2016 van IBO Business School biedt u een grote diversiteit aan sprekers rondom dit thema. Hoogleraren en bestuurders delen hun inzichten met u. De verbinding met uw zorgpraktijk staat centraal. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om met uw collega’s van gedachten te wisselen en te reflecteren op uw situatie.

Programma

15.00 uur – Ontvangst
15.30 uur – Welkomstwoord, door IBO Business School
15.40 uur – Samenhang in Zorg, door dr. Marleen Goumans
16.30 uur – Keuzesessie 1

Tijdens deze keuzesessie kunt u kiezen uit drie bestuurders die hun visie en ervaring delen en met u in gesprek gaan over verschillende thema’s.

17.30 uur – Netwerkdiner
18.30 uur – Keuzesessie 2

Tijdens deze keuzesessie delen drie docenten van de opleiding Health Care Bedrijfskunde aan IBO Business School hun expertise op drie totaal verschillende bedrijfskundige velden.

19.30 uur – Zorg 2025, door dr. Anna van Poucke
20.15 uur – Afsluiting

Background Image
Background Image

Praktische informatie

Wanneer

Woensdag 9 november 2016

Waar

Heiligenbergerweg 5 in Leusden

Investering

€ 75,- vrij van btw

Sprekers plenaire sessies

dr. Marleen Goumans

Lector ouderenzorg Hogeschool Rotterdam, programmadirecteur Kenniscentrum Zorginnovatie

zorgeventDr. Marleen Goumans is als lector samenhang in de ouderenzorg werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij programmadirecteur van Kenniscentrum Zorginnovatie en werkt zij als innovatie adviseur bij Laurens, een ouderenzorg organisatie in Rotterdam.

In haar huidige werk richt zij zich vooral op het verbeteren van samenhang in zorg bij ouderen. Het gaat om samenhang binnen de zorgsector en de diverse professionele en vrijwillige krachten die daarbij betrokken zijn. Maar het gaat ook om samenhang tussen zorg en wonen, dagbesteding, ontmoeting en dergelijke. Innovatie (met en zonder technologie) is daarbij een belangrijk middel.

In deze lezing gaat Marleen in op de betekenis van samenhang in zorg, wat de belangrijkste randvoorwaarden daarvoor zijn en welke resultaten dit oplevert.

dr. Anna van Poucke

Chairman KPMG Health NL, Partner at KPMG, Industry expert Global Healthcare Centre of Excellence

Nederland, Amstelveen 
Anna van Poucke, KPMG/Plexus Foto: Martine Sprangers

Het specialisme van Anna van Poucke is grootschalige transformaties in de zorg; onderdeel hiervan zijn in toenemende mate nieuwe technologie en digitale strategie. Trajecten die zij begeleidt zijn vaak regio breed, met focus op herstructurering van het zorglandschap. Daarnaast is zij sectorleider van KPMG Health en één van KPMG’s global health experts.

Van Poucke is al geruime tijd actief in de gezondheidszorg in een breed scala aan organisaties, waaronder een academisch ziekenhuis, algemene ziekenhuizen en ggz-instellingen. Zij is onder meer verantwoordelijk geweest voor grootschalige veranderingsprocessen, innovatieprojecten en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe strategieën. Mede op basis van deze werkzaamheden is zij in 2004 gepromoveerd op een onderzoek naar radicale innovaties in de kennisintensieve dienstverlening.

Keuzesessies

Keuzesessie 1

iboA. Bundel de krachten

Door: Christ-Jan Danen MBA, lid Raad van Bestuur Thuiszorg West Brabant

Thuiszorg West Brabant en TanteLouise bundelen hun krachten en worden de regionale specialist om de populaire oudere patiënten met Multi morbiditeit zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De zorg voor deze doelgroep wordt steeds specialistischer, technisch en hoog complex van aard, waarbij het verblijf van patiënten in het ziekenhuis zoveel mogelijk wordt beperkt. Welke strategie volgen beide organisaties hierin om te slagen in deze opdracht.

esterB. Kennis is macht

Door: drs. Esther Kopmels MBA, directeur / bestuurder MEE Oost

Om niet meer afhankelijk te zijn van instellingen en instituten, heeft MEE Oost ‘Deelmee’ ontwikkeld. In ‘Deelmee’ vinden professionals, vrijwilligers en binnenkort ook burgers alle kennis die ze nodig hebben rondom regie te voeren over hun eigen zorgen en leven, of daaraan bij te dragen. ‘Deelmee’ wordt gepresenteerd door Esther Kopmels (ontwikkelaar) en Piet de Groot (leverancier van geïntegreerde software oplossingen). Deze bijzondere boven sectorale samenwerking is een verhaal op zich. Kom kennismaken!

carlC. Veranderingen in de zorg

Door: drs. Carl Verheijen MBA, directeur GZC De Nije Veste Nijkerk

In Nederland betalen we voor ziekte en niet voor gezondheid. Waarom zijn de prikkels pervers en wat is er nodig om te veranderen? Value Based Healthcare, Triple Aim en populatiemanagement worden uitgelegd aan de hand van het unieke voorbeeld van GZC De Nije Veste in Nijkerk waar ze gezondheidswinsten belonen.

Keuzesessie 2

ibozorg3A. Briljante business modellen

Door: drs. Jeroen Kemperman, Senior Manager Achmea Zorg & Gezondheid

De huidige schaarste aan mensen en geld in de zorg, verzorging en geestelijke gezondheidszorg leidt soms tot schrijnende situaties. Het is ook een bron van innovatie. Het dwingt om nieuwe oplossingen te zoeken en mensen zelf veel meer te benutten als de eigenaren en sleutelspelers in hun eigen gezondheid en zorgbehandeling. Mensen willen het liefst aan het stuur zitten van het eigen leven in zoverre als hun gezondheid dat toelaat.

ibozorg2B. Toekomst van de processen in de zorg

Door: ing. Jan Scheffer, adviseur bij Archos Group 

Hoe ziet de toekomst er uit met 3D printen, drones, webshops, en alle andere ontwikkelingen? De wereld verandert snel en supply chain management maakt dat mogelijk. Globalisatie van ketens, individualisatie van consumentenwensen, we moeten allemaal samenwerken om wendbaarheid te koppelen aan beheersbaarheid. In de zorg zullen deze ontwikkelingen worden overgenomen, met een enorme impact op de huidige processen.

ibozorg1C. Business Case in de zorg

Door: drs. Michel Verhoeven RC, directeur van PraktijkCockpit B.V.

Financiën in de zorg klinkt als een saai verhaal, het gaat meestal om cijfers en bezuinigingen. Maar het kan ook heel boeiend zijn! Zo zorgen investeringen voor nieuwe innovatieve ideeën en mogelijkheden om de zorg een stap verder te helpen. Het nadenken over een business case en het in kaart brengen van het niet-financieel verhaal is een boeiende exercitie. In deze masterclass brengen we u de basis van financieel management en nemen we u mee in de onderbouwing van de verschillende onderdelen in het businessplan.

Aanmelden

Aanmelding voor het IBO Zorgevent 2016 bedraagt € 75,- (vrijgesteld van btw), annuleren kan kosteloos tot 1 maand voor aanvang.

 

Background Image

Contact

Heeft u vragen?
Neem contact op met sr. programma manager Dieke Roest via
d.roest@ibo.nl of bel 088 – 556 11 00.